Regulamin dotyczy

wykonania projektów łazienek lub innych pomieszczeń

przy pomocy CAD DECOR

  1. Projekt jest bezpłatny w przypadku zamówienia towaru z zaakceptowanego projektu

  2. Klient dokonuje wyboru kolekcji wraz ze Sprzedawcą. Projektantowi przedstawiona jest jedna konkretna kolekcja.

  3. Klient przed rozpoczęciem projektowania wpłaca zaliczkę na poczet zamówienia towaru z projektu w kwocie min 300 zł. Po zaakceptowaniu projektu kwota ta zostaje zaliczona jako zaliczka na zakup i rozliczona przy wystawieniu faktury bądź paragonu.

  4. W przypadku rezygnacji z zamówienia towaru w firmie Dan Bud Centrum Budownictwa wpłacona zaliczka staje się zapłatą za wykonanie projektu.

  5. Klient dostarcza Projektantowi dokładne wymiary pomieszczenia. Notatkę z wymiarami parafuje podpisem.

  6. Projektant konsultuje projekt z klientem osobiście, przy pomocy poczty e-mail – wysyłając zdjęcia projektu w formacie jpg lub telefonicznie.

  7. Klient ma prawo wnoszenia poprawek do projektu podając swoje sprecyzowane wskazówki.

  8. Po ostatecznym zaakceptowaniu projektu Projektant wraz z Klientem konsultuje ostateczną wielkość zamówienia na życzenie klienta uwzględniając uzgodniony zapas. Dan Bud Centrum Budownictwa nie przyjmuje zwrotów zakupionych towarów.

  9. Bezpłatne jest wykonanie projektu z użyciem jednej kolekcji. W przypadku zmiany kolekcji na inną alternatywną - klient ponosi opłatę w wysokości min 80 zł za każdą kolejną kolekcję.

10. Podane zapotrzebowania materiałowego do projektu, należy przed dokonaniem zamówienia sprawdzić z realnymi potrzebami materiałowymi.

PROJEKT NIE JEST DOKUMENTEM TECHNICZNYM ANI KONSTRUKCYJNYM. UMOŻLIWIA JEDYNIE PRZYBLIŻONE ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW ORAZ DOKONANIE ZBLIŻONYCH OBLICZEŃ ILOŚCIOWYCH ZUŻYCIA MATERIAŁÓW ORAZ WYPOSAŻENIA DO PROJEKTOWANEGO WNĘTRZA.

W OPCJI OPTYMALIZACJI PROGRAM BIERZE POD UWAGĘ MAKSYMALNIE DWUKROTNE WYKORZYSTANIE PŁYTKI NA ELEMENTY PRZYCINANE. WYŻEJ WYMIENIONY FAKT TRZEBA BRAĆ POD UWAGĘ PRZY OKREŚLENIU ZAPOTRZEBOWANIA.

Informujemy, że Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres centrum_glazury@op.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Więcej informacji dostępne TUTAJ.